Ski stasjon.

Follobanen

Follobanen er 22 kilometer lang og går direkte fra Oslo S til Ski gjennom den 19,5 kilometer lange Blixtunnelen. Follobanen er knyttet sammen med Østfoldbanen vestre og østre linje på Ski. Banen benyttes av region- og regionekspresstog Oslo S–Moss, Halden og Gøteborg, samt av regiontogene til/fra Mysen/Rakkestad. Lokaltog Oslo S–Ski og alle godstog benytter den gamle linjen via Kolbotn.

Øystein Grue

Fakta om Follobanen

  • Banelengde: 22 km (Oslo S–Ski)
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 2
  • Elektrisk drift
  • Dobbeltspor: Oslo S–Ski
  • Blixtunnelen på 19 km er landets lengste jernbanetunnel
  • Åpnet: 11. desember 2022, åpnet på nytt 5. mars 2023 etter driftsproblemer på ved oppstarten
  • Hastighet: Største tillatte hastighet 200 km/t
  • Togoperatør: Vy Tog AS

Follobanen har gitt fire spor mellom Oslo S og Ski. Den gamle Østfoldbanen benyttes etter åpningen av Follobanen til lokaltog og godstog. Ved åpningen av Follobanen ble reisetiden Oslo–Ski halvert fra 22 til 11 minutter og togtilbudet mellom Oslo og Follo og Østfold ble mer en doblet. Blixtunnelen er med sine 19 kilometer landets lengste jernbanetunnel. Tunnelen består av to løp og er fullprofilboret og kledd inn med betongelementer. Tunnelen har såkalt fastspor, det vil si at skinnegangen ikke har vanlig pukkballast, men ligger i betongdekke.

Etter åpningen 11. desember 2022 oppsto det problemer med strømforsyningsanlegget, noe som krevde flere ombygginger og tilpasninger før banen kunne åpnes for trafikk på nytt 5. mars 2023.

I tillegg til selve banestrekningen Oslo S–Ski omfatter Follobane-anlegget også omfattende arbeider i Middelalderparken mellom Oslo S og Ekebergåsen, ny Ski stasjon og bygging av den nye Kongshavntunnelen på den gamle Østfoldbanen inn mot Oslo S.