Jernbanedirektoratet Forbindelsesbaner i Oslo
Alnabru godsterminal

Forbindelsesbaner i Oslo

I Oslo er det flere banestrekninger som knytter sammen Alnabru godsterminal med de ulike hovedstrekningene ut av Osloområdet.

Foto: Øystein Grue

Banestrekningene er:

  • Alnabru–Grefsen: 4,3 kilometer lang bane som knytter Alnabru til Gjøvikbanen. Denne banen brukes vesentlig av godstogene til og fra Bergensbanen.
  • Alnabru–Loenga: 6,5 kilometer lang bane som knytter sammen Alnabru og Østfoldbanen, samt spor- og skifteområdene til Oslo Havn på Sjursøya. Brukes vesentlig av godstog til og fra Østfoldbanen, flydrivstofftogene fra oljeterminalen på Oslo Havn og øvrig trafikk til og fra havna.
  • Alnabru–Grorud: sporforbindelse fra terminalen nordover til Hovedbanen på Grorud stasjon.
  • Skøyen–Filipstad: 1,5 kilometer av den gamle Drammenbanen fra Oslo V som brukes til og fra verksted og hensettingsområde for persontog på Filipstad.