Oslo lufthavn, Gardermoen stasjon.

Gardermobanen

Gardermobanen er 64 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er Norges første høyhastighetsbane og er knyttet sammen med Hovedbanen på flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen på Eidsvoll.

Njål Svingheim

Fakta om Gardermobanen

  • Banelengde: 64 kilometer
  • Stasjoner med persontrafikk: 3
  • Elektrisk drift
  • Persontrafikk (høyhastighetsbane)
  • Godstrafikk: Tog med flydrivstoff til Gardermoen to ganger per døgn. Øvrig godstrafikk kun ved driftsforstyrrelser på Hovedbanen
  • Dobbeltspor: Oslo S–Venjar, 60 km

Gardermobanen ble bygget og åpnet i forbindelse med hovedflyplassutbyggingen på Gardermoen, 48 kilometer fra Oslo S. Banen ble bygget for å gi en rask forbindelse med høyhastighetstog mellom Oslo sentrum og flyplassen. Kjøretiden med direkte flytog fra Oslo S til Gardermoen er 19 minutter og banen tillater hastigheter på 210 kilometer i timen. Gardermobanen går gjennom den 14 kilometer lange Romeriksporten tunnel fram til Lillestrøm. Derfra følger den på flere strekninger Hovedbanen fram til Jessheim sør (Langeland), før den tar vestover til Oslo Lufthavn, Gardermoen. Banen går under flyplassen og terminalbygningene i en stor kulvert der også stasjonen er plassert. Videre nordover går banen gjennom Nannestad og Eidsvoll Verk fram til Eidsvoll. I 2022 fikk banen dobbeltspor på de siste fire kilometerne fra Venjar til Eidsvoll stasjon.

Trafikk og standard

Gardermobanen var ved åpningen landets første strekning med tillatt hastighet på mer enn 160 kilometer i timen. Største tillatte hastighet er 210 kilometer i timen, noe som gjelder på det meste av banen. Banens trafikk domineres av flytogene og av raske regiontog. I tillegg går fjerntogene mellom Oslo og Trondheim over Gardermobanen. Banen brukes normalt ikke av godstog, med unntak av driftstofftogene som forsyner hovedflyplassen drivstoff til flytrafikken

Oslo Lufthavn, Gardermoen har en rekordhøy andel av kollektivreisende til og fra flyplassen, noe som tilskrives den raske og effektive togforbindelsen med Oslo sentrum.

Gardermobanen ved Jessheim sør.Foto: Njål Svingheim
Gardermobanen ved Jessheim sør.