Eidsvoll gamle stasjon med togparkeringsanlegg.

Hovedbanen

Hovedbanen er 68 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er knyttet sammen med Gardermobanen flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen på Eidsvoll. Fra Alnabru sør knytter Alnabanen forbindelse til Gjøvikbanen på Grefsen. Hovedbanen er landets eldste jernbanestrekning.

Njål Svingheim

Fakta om Hovedbanen

  • Banelengde: 68 kilometer
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 21
  • Elektrisk drift
  • Gods- og persontrafikk
  • Dobbeltspor: Oslo S–Lillestrøm, 21 km
  • Godsterminaler: Alnabru godsterminal 
  • Sidespor med godstrafikk: Møllergruppen på Lillestrøm, Hauerseter  (tømmer)
  • Tilknyttede baner: Gardermobanen, Kongsvingerbanen, Dovrebanen

Hovedbanen utgjør sammen med Gardermobanen forbindelsen nordover fra Oslo S. Hovedbanen går gjennom Groruddalen, over Strømmen til Lillestrøm. Videre nordover går banen delvis parallelt med Gardermobanen fram til Jessheim syd, hvorfra den går videre gjennom Jessheim og Dal til Eidsvoll. Hovedbanen er en svært viktig kollektivtrafikkåre nordover fra Oslo og har en tett lokaltogtrafikk. Banen tar seg i tillegg av all godstrafikk til og fra Alnabru godsterminal.

Trafikk og standard

I 1854 ble Hovedbanen åpnet som landets første jernbane. I 1904 fikk banen dobbeltspor fram til Lillestrøm. Hovedbanens kapasitet er i dag sprengt på strekningen Lillestrøm–Eidsvoll. All godstrafikk nordover fra Alnabru godsterminal benytter Hovedbanen. I tillegg går lokaltogpendlene Asker–Lillestrøm og Drammen–Dal på strekningen. Hovedbanen følger i hovedsak samme trasé som ved åpningen i 1854. Banens underbygning og overbygning er selvsagt av en helt annen standard enn den gang.

I forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen (åpnet 1998), ble det gjennomført en del tiltak også på Hovedbanen. Der de to banene går parallelt, ble Hovedbanen fornyet.

Flere av stasjonene og holdeplassene på Hovedbanen har gjennomgått en modernisering de senere årene.

Muligheter

Hovedbanens utviklingsmuligheter ligger i å få økt banens kapasitet. Det er et stort behov for flere og lengre kryssingsspor mellom Lillestrøm og Eidsvoll. Dette er begrensende for godstrafikken. En bedre kapasitet på Hovedbanen vil, sammen med kapasitetsøkende tiltak på Dovrebanen sør for Lillehammer, gjøre det mulig med flere godstog og bedre punktlighet.

Hovedbanen ved Dal stasjonFoto: Njål Svingheim
Hovedbanen ved Dal stasjon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.