Meråker stasjon

Meråkerbanen

Meråkerbanen er 70,69 kilometer lang fra Hell stasjon på Nordlandsbanen til riksgrensen mot Sverige. Opprinnelig var Meråkerbanen navnet på hele strekningen Trondheim–Storlien. Banen åpnet i 1881 og ga normalsporet forbindelse fra Trondheim til det svenske jernbanenettet.

Foto: Martin Øyn

Fakta om Meråkerbanen

  • Banelengde: 70,69 kilometer, (+ 3,74 kilometer fra grensen fram til Storlien stasjon)
  • Stasjoner med persontrafikk: 4
  • Dieseldrift, elektrifisering pågår (2024)
  • Ikke fjernstyrt strekning
  • Tilknyttede baner: Nordlandsbanen, Mittbanan

Meråkerbanen skal etter planen få elektrisk drift i slutten av 2024. Med elektrifiseringen av banen blir det mulig med gjennomgående tog mellom Trondheim og Midt-Sverige uten togbytte. Også fjerntog til og fra Stockholm uten å bytte lokomotiv på Storlien blir da mulig. For godstrafikken vil elektrisk drift gi nye muligheter for trafikk over grensen mellom Norge og Sverige.

Fram til i 2005 hadde Meråkerbanen stor godstrafikk til og fra Meråker smelteverk på Kopperå som da ble lagt ned. Selv om banens spor og underbygning gjennom de senere årene har fått en del forbedringer, er det fortsatt et stort behov for forsterknings- og moderniseringsarbeider på strekningen.

Meråker stasjonFoto: Martin Øyn
Meråkerbanen ved Meråker stasjon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.