Flesberg tømmerterminal ble modernisert sommeren 2023.

Numedalsbanen

Numedalsbanen er i dag formelt et skiftespor underlagt Kongsberg stasjon. Banen har en omfattende trafikk av tømmer- og flistog og er i drift fra Kongsberg til Flesberg, en strekning på 30,5 kilometer. Opprinnelig var Numedalsbanen Kongsberg–Rødberg 92 kilometer lang.

Njål Svingheim

Fakta om Numedalsbanen

  • Banelengde i drift: 30,45 km
  • Opprinnelig lengde: 91,84 km, Kongsberg–Rødberg
  • Dieseldrift
  • Sidespor i drift: Svene pukkverk og Flesberg tømmerterminal
  • Formelt et skifteområde, Kongsberg stasjon
  • Åpningsår: 1927
  • Åpnet med nytt svilledekke til Flesberg: 2016
  • Tilknyttede baner: Sørlandsbanen

Fra 1. januar 1989 ble persontrafikken på Numedalsbanen lagt ned, sammen med trafikken på Valdresbanen og Kragerøbanen. Numedalsbanen beholdt godstrafikken på strekningen Kongsberg–Rollag, men i praksis er det strekningen opp til Flesberg som har vært i bruk siden. Trafikken har variert, men fra 2015 har det vært en kraftig vekst.

Etter en avsporing ble det besluttet å legge inn nye sviller på hele den 30 kilometer lange strekningen. Dette har gjort det mulig med en omfattende trafikk av tømmer- og skogprodukter. Trafikken går hovedsakelig fra Flesberg til mottakere i Sverige.

Det ble gjennomført signaltekniske arbeider på Kongsberg stasjon i 2023. Dette førte til at togene fikk en enklere og mer effektiv kjøring fra Sørlandsbanen til og fra Numedalsbanen. Samtidig ble tømmerterminalen på Flesberg fornyet og banens vegsikringsanlegg oppgradert.

Numedalsbanen ved FlesbergFoto: Njål Svingheim
Opplasting av tømmer på Flesberg

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.