Ofotbanen

Ofotbanen er 43 kilometer lang fra Narvik havn til riksgrensen mot Sverige. Banen har der forbindelse med det svenske jernbanenettet. Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte bane der malmtogene fra gruvene ved Kiruna utgjør hoveddelen av trafikken. Banen er også viktig for varetransporten mellom Sør- og Nord-Norge. Ofotbanen regnes som en av Europas vakreste jernbanestrekninger.

Fakta om Ofotbanen

  • Banelengde: 43 kilometer (Narvik Havn–Riksgrensen)
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 5
  • Elektrisk drift
  • Fjernstyring
  • Samtlige mellomstasjoner har minst 750 meter lange kryssingsspor
  • Tilknyttede baner: Malmbanen

Ofotbanen følger fra Narvik fjorden innover og østover mot fjellene ved Svenskegrensen. Banen ligger i konstant stigning så og si hele veien fra Narvik til Bjørnfjell. Ofotbanen har største tillatte akseltrykk på 30 tonn etter forsterkningsarbeider som ble fullført i 2003.

Banen åpnet i 1902 og følger i dag hovedsakelig samme trasé som ved åpningen. En strekning på 1,5 kilometer fikk ny linjeføring i 1988 for å unngå den gamle brua over Norddalsenden (Norddalsbrua). De senere årene er samtlige av Ofotbanens mellomstasjoner (Straumsnes, Rombak, Katterat og Bjørnfjell) modernisert med lengre kryssingsspor for å øke kapasiteten på banen. Høsten 2017 ble det nye kryssingssporet på Djupvik åpnet og neste kapasitetsutvidelse blir da modernisering av sporplan og lengre kryssingsspor på Narvik stasjon. Narvikterminalen på Narvik havn fikk økt kapasiteten ytterligere av hensyn til den godstrafikken til og fra Oslo i 2022. Det planlegges flere nye kryssingspor og det første nye er planlagt ved Sørsterbekk mellom Katterat og Bjørnfjell.

Malmtog OftobanenFoto: Njål Svingheim
Malmtog fra Kiruna kjører inn mot Narvik.

Trafikk

I dag kjøres det 10–12 malmtog i hver retning hvert døgn. Malmtogene kjøres for gruveselskapet LKAB. Ofotbanen er også en viktig godskorridor for hele Norden og 90 prosent av dagligvareforsyningen til Nord-Norge går med tog via Narvik. Det kjøres flere daglige godstogpendler mellom Alnabru i Oslo og Narvik via Sverige.

Ofotbanen har også to daglige persontogpar i hver retning. Et togpar går mellom Narvik og Luleå, med forbindelser videre sørover i Sverige, mens ett togpar går direkte mellom Narvik og Stockholm. Arctic Train i Narvik kjører turisttog på Ofotbanen. 

Muligheter

Det er behov for å øke kapasiteten på Ofotbanen. Derfor er det bygget nye og lengre kryssingsspor og derfor skal også Narvik stasjon bygges ut. Videre foreligger det planer om nye kryssingsspor ved Søsterbekk og Horisontalen. Det planlegges også en økning av aksellasten til 37,5 tonn.

Ofotbanen ved HaugfjellFoto: Njål Svingheim
Ofotbanen ved Haugfjell.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.