Terminalområde Hensmoen

Randsfjordbanens nordlige del

Randsfjordbanens nordlige del, fra Hønefoss til Bergermoen er 15 kilometer lang. I dag drives det ordinær godstrafikk på 10 kilometer av banestrekningen. Formelt er banen et skiftespor underlagt Hønefoss stasjon.

Foto: Njål Svingheim

Fakta om Randsfjordbanens nordlige del

  • Lengde: 15,76 km
  • Status: Skifteområde Hønefoss st.
  • Elektrisk drift: Hønefoss–Lager nord sidespor v Follum
  • Dieseldrift: Lager nord v Follum–Bergermoen.
  • Tilknyttede baner: Randsfjordbanen, Roa–Hønefossbanen, Bergensbanen

Banen er en del av den opprinnelige Randsfjordbanen fra 1868. Strekningen nord for Hønefoss har vesentlig blitt benyttet som godsbane etter Bergensbanens åpning i 1909, selv det også var noe lokal persontrafikk fram til sist på 1960-tallet. Banens endepunkt ble i 1984 flyttet fra Randsfjord stasjon til Noremas sidespor på Bergermoen, en avkortning på vel ti kilometer.

I dag har banen omfattende godstrafikk på ca. ti kilometer av strekningen. Det er sidespor for tømmer og flis ved Follum, for vognlaster ved Begna (Lager nord) og til Spenncons anlegg på Hensmoen, der det også er en tømmerterminal.

Strekningen Hønefoss–Lager nord sidespor ved Follum ble elektrifisert i 2018 (ca. 3km).