Stavne–Leangenbanen ved Lerkendal stasjon

Stavne–Leangenbanen

Stavne–Leangenbanen er en 5,8 kilometer lang forbindelsesbane mellom Dovrebanen på Stavne og Leangen på Nordlandsbanen. Banen gjør det mulig å kjøre tog forbi Trondheim uten å passere gjennom Trondheim stasjon.

Foto: Njål Svingheim

Fakta om Stavne–Leangenbanen

  • Banelengde: 5,80 km
  • Person- og godstrafikk
  • Dieseldrift
  • Elektrifisering pågår og er planlagt ferdig høsten 2024
  • Holdeplasser med persontrafikk: 1
  • Fjernstyring
  • Tilknyttede baner: Dovrebanen, Nordlandsbanen

I dag benyttes banen hovedsakelig som omkjøringsmulighet forbi Trondheim stasjon og til flytting av togmateriell. Den har også ordinær persontrafikk med noen avganger til og fra Lerkendal holdeplass.

Stavne–Leangenbanen skal være ferdig elektrifisert i slutten av 2024.