Hjem Aktuelt Inngår samarbeid med UiT for å styrke kompetansetilbud i nord

Inngår samarbeid med UiT for å styrke kompetansetilbud i nord

Samarbeidet har som mål å styrke norsk samferdselssektor som en kunnskapsbasert, bærekraftig og attraktiv sektor.

Petter Karl Aanonsen

I avtalen med UiT inngår Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet gjennom Konnekt.

Samferdselssektoren opplever en stadig raskere utviklingstakt som følge av økt digitalisering, klima og miljøhensyn og klimaendringer. Disse omstillingene krever forskning og ny kunnskap  men også mennesker som innehar riktig kompetanse til å drive utvikling, innenfor flere områder, fremover.

– Vi trenger å uteksaminere kandidater innen en rekke disipliner som geoteknikk, digitalisering, planlegging, sikkerhet og beredskap og ikke minst anleggssektoren, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT, og legger til med et smil: – Helst trenger vi kandidater som kan som kan alt.

– Det er en vinn-vinn for alle at UiT ønsker tettere dialog og samarbeid med samferdselssektoren. Det vil bidra til at deres studier får styrket arbeidslivsrelevans, noe studenter vil få glede av etter endt utdanning. Og det bidrar til at arbeidslivet får tilførsel av kompetanse som er nødvendig for å drive utviklingen i sektoren sier Abdul Basit Mohammad, leder for Konnekt.

Den inngåtte samarbeidsavtalen legger til rette for at UiT og samferdselssektoren skal ha tettere dialog og samarbeid fremover. Samarbeidet skal bidra til å:

  • Styrke kunnskap om samferdselssektorens kompetansebehov hos UiT, og styrke kunnskap om utdanning og forskning ved UiT hos samferdselssektoren.
  • Utvikle felles tiltak som bidrar til å møte kompetansebehov i samferdselssektoren
  • Styrke arbeidslivsrelevans i studier, blant annet gjennom økt kontakt og samarbeid mellom UiT og samferdselssektor

Og partene har laget en felles handlingsplan for å jobbe med disse målene.

– Den konkrete handlingsplanen og tilhørende ressurser er et nytt steg i samarbeid med arbeidsliv, og viser at UiT er en attraktiv samarbeidspartner for en så sentral sektor som samferdsel, legger rektor Olsen til.