Hjem Aktuelt Samferdselssektoren og NMBU sammen om bærekraft

Samferdselssektoren og NMBU sammen om bærekraft

NMBU og Konnekt inviterte sentrale aktører i samferdselssektoren for en dialog om bærekraftig samferdsel.

Petter Karl Aanonsen

Samferdselssektoren har stort fokus på bærekraft og sektorens bidrag til å nå nasjonale mål så vel som FNs klima og bærekraftsmål. Derfor er det viktig at næringen og akademia snakker sammen om utvikling av kompetanse og ny kunnskap som kan bidra til å styrke bærekraftig samferdsel.

Abdul Basit Mohammad, leder av Konnekt forteller. – Sektoraktørene forteller oss at de har gode spisse fagmiljø men etterspør flere arenaer der man kan bred dialog med hverandre og med akademia. Fagseminaret ved NMBU er en måte vi kan bidra til dette

Les rapporten: Kunnskapsgrunnlag – Samferdselskompetanse i Norge

Diskuterer fag og kompetanseutvikling

Det er stor etterspørsel i samfunnet etter bærekraftskompetanse og utviklingen innenfor temaet skjer raskt. At akademia er oppdatert på samferdselssektorens problemstillinger og behov, og akademia får fortelle om sin innsats for å utvikle fremtidens kompetanse, er gjensidig nyttig.

– Dialogen er viktig for den er med på å påvirke studier og dermed hva slags kandidater som blir utdannet, og og at sektoren får tak i kompetansen vi trenger fremover, forteller Mohammad.

– Arbeidslivsrelevans og bærekraftkompetanse er bærebjelker i NMBUs utdanningstilbud. Den kompetansen våre studenter tilegner skal bidra til en bærekraftig utvikling av blant annet samferdselssektoren. Det lykkes vi med kun hvis vi også lytter til arbeidslivets behov og retter vårt utdanningstilbud inn mot det. Dette er derfor et samarbeid med gjensidig nytte, sier prorektor for utdanning Elise Norberg ved NMBU.

Bærekraftpris

Under fagdagen deles også «Bærekraftpris for beste masteroppgave innen samferdsel ved NMBU» ut. I år er det to vinnere som begge har skrevet om støy i henholdsvis Trondheimsveien og støy fra Trikken i Oslo. Prisen som går til Vanessa Vea og Lykke Michaela Myhrvold deles ut av vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og jernbanedirektør Knut Sletta.

– Det er gledelig å kunne belønne gode studenter som bidrar til at samferdselssektoren får økt kunnskap om bærekraftig utvikling, og det bidrar til å synliggjøre at samferdsel inkluderer mange spennende problemstillinger innenfor mange fagområder. forteller Mohammad

– Det er selvfølgelig en hyggelig fjær i hatten at det deles ut pris til gode masteroppgaver. Det viktigste med dette er kanskje er at våre studenter oppfordres til å skrive masteroppgaver som er relevante for sektoren. Det er også slik at vi gjennom studentarbeider og forskning kan bidra med nye måter å tenke og handle på som arbeidslivet trenger for å omstille seg i en mer bærekraftig retning.

De nominerte til prisen var:

  • Vanessa Vea – Fakultet for Folkehelsevitenskap.  
    Tema: Støy fra trikken.
  • Lykke Michaela Myhrvold. Fakultet for landskap og samfunn. Tema: Opplevelser av veitrafikkstøy fra riksvei 4 Trondheimsveien En kvalitativ studie.  
  • Daniel Lund. Fakultet for landskap og samfunn.
    Tema: Den självkörande bilens påverkan på Osloregionens trafik, transportsystem, urbana miljö och befolkningens attityd till den.
  • Vegard Fiane Pedersen. Fakultet for realfag og teknologi.
    Tema: Undersøkelse av egnetheten av ulike programsystemer for behandling av punktskydata som skal brukes som grunnlag for terrengmodeller i modellbaserte veiprosjekter.