Hjem Aktuelt Samles for jernbanekompetansen

Samles for jernbanekompetansen

Konnekt og UiT Norges arktiske universitet samlet over 70 aktører fra jernbanesektoren og studenter for å lære av hverandre og øke samarbeidet om utdanning.

Narvik feb.24: Hvordan kan vi styrke jernbaneutdanningen i Norge? Og hvordan kan vi skape en sektor studentene ønsker å søke seg til? Det var gjennomgangstemaet da UiT og Konnekt samlet deler av sektoren i Narvik. Jernbanen er en viktig aktør for at Norge skal nå klimamålene som er satt. Og da må vi ha en forutsigbar og robust jernbane. En viktig faktor for å få til det er å skape interesse for jernbanen, og vise mulighetene og utfordringene som ligger der.

«Verden blir bare mer kompleks, og det gjelder også for jernbanen. Digitalisering, kunstig intelligens, strengere miljøkrav gjør at vi må ha et sterkt fokus på kompetanse, og denne arenaen viser hvor mye spennende som skjer av utvikling og forskning innen jernbanesektoren.» forteller Leder for Konnekt, Trond Michael Andersen.

Ofotbanen i sentrum

Naturlig nok var Ofotbanen og Nordlandsbanen i fokus under seminaret. Kapasitetsbehov, Ofotbanen som testarena, løsninger for snøoverbygg og kompetansebehov var alle temaer som ble lagt fram fra Bane NOR, Indira, UiT, Narvik havn og LKAB.

«Ofotbanen og Nordlandsbanen er vitale livsårer og svært viktige for samarbeidet i nord.» sier Jørn Eldby, leder for BA-senteret ved UiT Norges arktiske universitet, og fortsetter. «I tillegg til å være en livsviktig transportåre for jernmalmen fra gruvene på svensk side og til utskipningshavnen i Narvik, er Ofotbanen spesielt viktig for transporten av matvarer og gods nordover, og sjømat sørover, gjennom Sverige til Oslo og europeiske destinasjoner. Transportbehovet øst vest er også sterkt økende som følge av den kraftige industriutviklingen på Nordkalotten, og betydningen av Ofotbanen blir ikke mindre viktig i årene som kommer nå som både Finland og Sverige blir medlemmer av NATO.» 

Studentmedvirkning

Et 30-talls studenter fra ingeniørstudiene ved UiT var til stede og deltok under hele arrangementet for å lære om prosjektene og mulighetene som finnes. Studentene deltok også i gruppearbeid om hvordan vi kan skape større interesse for jernbanen, og ikke minst hvordan studiestedene bedre kan samarbeide på tvers av institusjonene.

«Studentene er viktige!» Bedyrer Andersen, før han legger til. «Vi er avhengig av å lytte til fremtiden slik at vi er sikre på å skape en interesse og et engasjement blant de unge. Her får vi også vist fram alt det interessante som foregår innenfor vår sektor.»

Europa ser til nord

Norsk jernbanesektor ledet an av Jernbanedirektoratet er med i Europe’s Rail – tidenes største innovasjonsprogram på jernbane hvor de seks første prosjektene til en verdi opp mot 600 millioner euro nå er i gang. Prosjektene skaper et enormt løft for jernbanen og skal se på innovative løsninger som kommer Norge og hele Europa til gode, og Ofotbanen står sentralt og skal brukes som testarena i flere prosjekter.

«Europe’s Rail består av seks innovasjonsprosjekter som skal jobbe med trafikk- og mobilitetsstyring, digitale og automatiserte operasjoner, bærekraftige løsninger, smart vedlikehold, gods og revitalisering av linjer.» Forteller programleder for Europe’s Rail Preben Sæthre i Jernbanedirektoratet før han legger til. «Vi ser fram til å ha en rekke demonstrasjoner på Ofotbanen i tiden framover. Ofotbanen er unikt i verdenssammenheng, det finnes ikke en bane i verden som utsettes for større påkjenning samtidig som den ligger i et ekstremt klima. If it works here, it works everywhere!»

Årlig samling

Nasjonalt jernbaneseminar er en arena for å samle akademia og sektoren for å øke samarbeidet innen jernbanen, både på tvers av institusjonene som tilbyr jernbanefag og sektoren. Studentinvolvering i FoU-prosjekter, master- og bacheloroppgaver og sommerjobber er viktig for rekruttering til bransjen i årene som kommer, og av den grunn har vi etablert seminaret som vil bli arrangert årlig. Seminaret vil gå på rundgang mellom universitetene og neste år er det OsloMet som vil stå som arrangør sammen med Konnekt.

Ønsker du å bli med i Oslo i 2025?

Ta kontakt om du ønsker å delta, eller har innspill til jernbaneteknisk seminar i 2025.

Kontaktinfo:

Petter Aanonsen, kommunikasjonsrådgiver

petter@konnekt.no