Hjem Studentoppgaver Algoritmer og datamodeller for gjennomføring av ruteendringer

Algoritmer og datamodeller for gjennomføring av ruteendringer

Hva folk sier de gjør, og hva folk faktisk gjør er to forskjellige ting. Demografi påvirker hyppighet av bussbruk, noe som tilsier at erfaring og ikke-tallmessig kunnskap er essensielt for gjennomføring av vellykkede ruteendringer. Spesialiserte direktetilbud basert på rene tallmessige vurderinger av for eksempel bosted og arbeidssted blir sjelden en suksess.

Man kan se på muligheten for å bruke algoritmer og datamodeller til å tolke demografi og gi sikrere data og kunnskap for gjennomføring av større ruteendringer. Ligger det noen bakenforliggende årsaker bak nevnte årsaker?

Er det demografiske forskjeller bak forskjeller i bussbruken mellom storbyene i Norge? Eller mellom tog/trikk/bane/buss-passasjerene?

Er det forskjeller i forventninger til tilbudet basert på demografi?

Ligger det noen årsaker bak at skreddersydde løsninger ikke alltid fungerer? Hvilke skreddersøm-løsninger har faktisk fungert?

Bør faktisk ruteendringer måles i antall påstigninger eller bør man se mer på økt kundetilfredshet?

Kontaktperson

Kjetil Refsnes Jørgensen: Agder Kollektivtrafikk, kjetil.r.jorgensen@akt.no

Lignende oppgaver