Hjem Samfunnssikkerhet i kollektivknutepunkter

Samfunnssikkerhet i kollektivknutepunkter

Kollektivknutepunkter kan ha mange personer samlet på små områder, og kan derfor være sårbare i et samfunnssikkerhets perspektiv.

Det tenkes spesielt på ondsinnede handlinger. Samferdselsdepartementets «Handlingsplan for kollektivtransport» (2018) er fulgt opp med en egen veileder for knutepunktutvikling. Denne handlingsplanen forutsetter at sikkerhet og beredskap følges særskilt opp. Hvordan har veilederen for knutepunkt så langt blitt fulgt opp med tanke på sikkerhet og beredskap? Er det utvalgte knutepunkt som skiller seg ut? Hvilke forbedringer kan gjøres for videre oppfølging? Hvordan sikres knutepunkter internasjonalt, og hvilke lærdommer og erfaringsoverføringer kan gjøres? 

Kontaktperson

Atle William Heskestad: Jernbanedirektoratet, atlhes@jdir.no, tlf. 916 72 550

Lignende oppgaver