Hjem Studentoppgaver Bruk av sensordata fra kjørende materiell

Bruk av sensordata fra kjørende materiell

Vy Gruppen har tilgang til store mengder sensordata fra kjørende materiell (tog, buss, bybil, selvkjørende buss m.m). Disse dataene anvendes i dag i ulik grad og hentes gjerne ut case for case og etter behov. 

Eksempler på tjenester som benytter sensordata i dag er fyllingsgrad (hvor fullt transportmiddelet er) og GPS trackere (sporere). Det antas at det finnes et stort potensiale i å benytte slike sensordata i større grad, både for intern drift, planlegging og trafikkavvikling, samt for å tilgjengeliggjøre bedre tjenester til våre kunder. Hvordan kan vi benytte sensordata og IOT (Internet of Things) til operative og analytiske formål? Hvilke erfaringer finnes fra sammenlignbare transportselskaper? Hva slags eksterne og eksisterende sensordata vil kunne gi økt verdi for Vy? 

Metodeforslag for oppgaven: eksperimentelt, simulering 

Kontaktperson

Vegard Bjørseth: Vy Gruppen, vegard.bjorseth@vy.no, tlf. 481 60 691

Lignende oppgave