Hjem Tilstrekkelig samfunnsøkonomi i tiltak

Tilstrekkelig samfunnsøkonomi i tiltak

Vi ser stadig store overskridelser på kostnader allerede fra tidligfase og langt inn i gjennomføringsfasen knyttet til jernbaneprosjekt. Selv om det kan sies at dette skjer i andre store, offentlige utbyggingsprosjekt tyder mye på at jernbane skiller seg negativt ut.

Hvorfor er det slik? Er det kompleksiteten i prosjektene, utydelige mål, organisering, prosjektstyring eller kommunikasjon som er årsakene? Er det i tidligfase i prosjektene gjennomført tilstrekkelig samfunnsøkonomiske analyser av tiltakene?  

Ønsker du mer informasjon, eller vil du diskutere tema?

Kontaktperson

Tor Arne Melhus: Multiconsult Norge AS, tam@multiconsult.no, tlf. 92642590

Lignende oppgaver