Hjem Smart vedlikehold

Smart vedlikehold

Med stadig mer bruk av sensorer i sporet, og digitale løsninger for overvåkning av komponenter, har det åpnet opp flere nye dører innenfor drift og vedlikehold av jernbanenettet, som gjerne kalles «smart vedlikehold».

Dette går ut på at komponenter overvåkes og vedlikeholdes før de får kritiske innvirkninger på nettet og setter driften ut av spill. Hvordan kan man best mulig dra nytte av denne typen prediktivt vedlikehold både av infrastruktur og materiell?

Smart vedlikehold er relativt nytt i storskala sammenheng, og det vil være behov for undersøkelser og analyser knyttet til metodikken og organiseringen av vedlikeholdsmodellen. Hvordan kan man gjennom god prosjektering legge til rette for et mest mulig effektivt vedlikeholdsarbeid i driftsfasen? 

Innføringen av ERTMS på jernbanesystemet vil føre til enda flere muligheter knyttet til smart vedlikehold. Hvilke nye muligheter er til stede og hvilke utfordringer oppstår ved bruk av et slikt system (IT-sikkerhet)? 

Kontaktperson

Ørjan Lydersen: Rambøll Norge, orjan.lydersen@ramboll.no, tlf. 930 06 451

Lignende oppgaver