Hjem Studentoppgaver Levetid på installasjoner og utstyr

Levetid på installasjoner og utstyr

Hva er levetiden for utstyr og installasjoner i jernbanenettet?

Et jernbaneanlegg består i stor grad av jernbanetekniske komponenter, sporkomponenter og tilhørende anlegg for styring og drift. Som underlag for levetidsanalyser, driftsplanlegging, klimabudsjetter m.m. bør det kunne undersøkes om det er mulig å samle bedre erfaringer på levetiden på disse komponentene.

Hvilke faktorer påvirker komponentenes levetid (i størst grad)? Hva skal til for at levetidskostnadene for jernbaneanlegg kan forlenges? Eksempelvis ut fra aktuelle levetider – finnes det noen «smarte» vedlikeholds-/ og utskiftingsgrep der man kan samle aktiviteter, eventuelt øke/tilpasse enkelte levetider ved standardendringer, for å få redusert/optimalisert inngrep og tiltak på bane i drift? 

Kontaktperson

Bendik Mustad: Via Nova, bfm@vianova.no, tlf. 911 67 047

Lignende oppgaver