Hjem Evaluering av gjennomførte prosjekter

Evaluering av gjennomførte prosjekter

Statens Vegvesen har flere vegprosjekter og pakker som er satt i drift de senere årene, men få blir evaluert i etterkant.

For eksempel Bymiljøpakken på Nord-Jæren (byutredning som grunnlag), Miljøløftet i Bergen (byutredning som grunnlag), Ryfast (utvikling i Ryfylke som følge av Ryfast), tettstedutvikling i mindre bygdebyer (Vossapakken) og så videre.

For å skaffe bedre kunnskap for oppdatering av byutredningene som nå blir startet opp etter at ny NTP ble vedtatt, kan en vurdere virkninger i forhold til forutsetninger.

Kontaktperson

Nils Magnus Slinde: Statens vegvesen, nils.slinde@vegvesen.no, tlf. 901 54 550

Lignende oppgaver