Hjem Lydisolasjon for takkonstruksjoner

Lydisolasjon for takkonstruksjoner

Finne sammenheng mellom faktiske utendørs støynivåer på tak fra utendørs støykilder på bakkenivå (vei og jernbane) og beregnede nivåer som benyttes til dimensjonering av lydisolasjon til fasade ved prosjektering og tiltaksvurdering.

Hensikt med oppgaven

I forbindelse med beregning av innendørs støynivåer fra utendørs lydkilder på bakken, typisk vei og jernbane, ved tiltaksvurderinger ender ofte lydbidraget gjennom takkonstruksjonen å gi et signifikant bidrag til støynivået innendørs. Hvorvidt dette er reelt, eller er en bieffekt av hvordan utendørs støynivå beregnes og tas inn i beregningen av innendørs støy, er det ønskelig å finne mer ut av.

Konkrete oppgaver

Gjennomføre lydmålinger utendørs på fasade, skråtak og flatt tak, samtidig som man måler innendørs nivåer (inklusiv mellommåling på kaldt loft der hvor det er aktuelt). Deretter beregne de samme situasjonene og sammenligne med de målte nivåene, for å se om det er relevant med noen korreksjonsfaktor fra beregnet støynivå utendørs på tak til nivå som skal benyttes for dimensjonering av tiltak på konstruksjoner.

Beregninger av utendørs støynivå utføres i konsulentrelevant programvare (CadnaA eller SoundPlan) og etter gjeldende beregningsmetode (som pr. d.d. er Nordisk Beregningsmetode).

Passer for: Masteroppgave

Forslag veilleder: Audun Bekkos

Oppgave fra Brekke & Strand Akustikk A/S

Studentene er velkomne til å skrive sin oppgave på ett av våre kontor ved Brekke & Strand for å oppnå et tett og godt samarbeid mellom student og veileder. Dette gir også studenten mulighet til å bli
kjent med vårt selskap og våre ansatte. Dersom studenten i hovedsak skriver sin oppgave på universitetet, inviterer vi gjerne til besøk når dette passer.

Vi tilbyr følgende ordninger:

 1. En egen arbeidsplass på vårt kontor med tilkobling til vårt gjestenett (egen laptop
  forutsettes).
 2. Åpen invitasjon til våre ukentlige fagmøter
 3. Åpen invitasjon til vår ukentlige fredagskaffe
 4. Mulighet for å være med en av våre rådgivere ut på en typisk arbeidsdag, som kan
  innbefatte lydmålinger, befaringer eller prosjekteringsmøter
 5. Gratis lunsj (gjelder Oslo-kontoret)
 6. Veileder-ressurser: våre veiledere er i utgangspunktet tilgjengelig tilsvarende typisk frekvens 1
  time annenhver uke. Dette kan justeres i forhold til oppgaven.
 7. Tilgang til firmabil og andre ressurser dersom oppgaven tilsier dette og såfremt det er ledige
  ressurser.

For mer informasjon besøk: Brekkestrand.no/karriere

Lignende oppgave