Hjem Studentoppgaver Studie av korrelasjoner mellom transienter i impulslignende hendelser, belastning av infrastruktur og støyplagegrad

Studie av korrelasjoner mellom transienter i impulslignende hendelser, belastning av infrastruktur og støyplagegrad

Kontaktpunktet mellom hjul og skinne produserer rullestøy, og denne støyen påvirkes av kvaliteten på sporkonstruksjonen og hjulkvaliteten.

Vi vet at en kraftig punktbelastning kan være en skademekanisme, eksempelvis det man kan få av hjulslag, eller av manglende overgangssoner i sporet – men kan man også identifisere punktbelastninger ved å se på lydsignalet? Kan «rise-time» på anslaget/attack til transienter og finne mulig korrelasjon til belastningen?

Ved å analysere lydmålinger – utført av mikrofoner på rullende materiell (hvis mulig), lydmålinger ved sporet eller en kombinasjon av disse – ønsker Bane NOR å se om impulslignende støyhendelser med høy plagegrad samsvarer med slike skademekanismer. Det vil være aktuelt å se på vaskesviller, dårlige overgangssoner, sporveksler og andre singulariteter i sporet som kan produsere slaglyder.

Det kan også være aktuelt å se på slitasjemekanismer som kurveskrik, og om hyppigheten eller lydnivået av disse kan benyttes som en god identifikator.

Passer for masteroppgave.

Kontaktperson

Trygve Aasen: Bane NOR, aastry@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR

Lignende oppgaver