Hjem Studentoppgaver Feltmålinger og numerisk simulering av forløp av lufttemperatur i jernbanetunneler

Feltmålinger og numerisk simulering av forløp av lufttemperatur i jernbanetunneler

Hovedmålet med denne oppgaven vil være å sammenstille feltdata fra temperaturmonitorering i tunneler og analysere disse vurdert opp mot faktorer som påvirker temperaturforløpet i tunnelen.

  • Bakgrunnsstudie om aktuell tunnelkledningsteknologi, frostskademekansimer og dimensjonering av termisk isolasjon
  • Innsamling av feltdata fra pågående temperaturmålinger
  • Numerisk simulering av temperaturforløp
  • Etablering av en prognosemodell for akseptable lufttemperaturer langs tunneltraseen.

Oppgaven passer for master og bachelor.

Kontaktperson

Trine Bye Sagen: Bane NOR, sagtri@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR

Lignende oppgaver