Hjem Analyse av sprøytebetongtykkelse målt med høyoppløselig laserscanner

Analyse av sprøytebetongtykkelse målt med høyoppløselig laserscanner

Tykkelsen på sprøytebetong i norske tunneler har tradisjonelt sett vært målt manuelt og kun som stikkprøvekontroll i et begrenset omfang. Ny teknologi gjør nå at man får store mengder data og kan generere detaljerte 3D-modeller av sprøytebetongen.

Bane NOR ønsker å få gjennomført en analyse av slike data fra to store jernbanetunneler.

Målet er å få svar på blant annet:

  • Hvilken informasjon kan man trekke ut av disse dataene og hvordan man best mulig kan utnytte den nye informasjonen
  • I hvilken grad påvirker ulik oppløsning beregning av midlere tykkelse, totalvolum og standardavvik
  • Hvordan kan vi definere jevnhet av sprøytebetongen, slik at vi kan stille krav til dette i regelverket

Oppgaven vil bestå av en del databehandling og statistisk analyse i kombinasjon med faglige vurderinger, og ligger i skjæringspunktet mellom ingeniørgeologi, anleggsteknikk og geomatikk. Det vil trolig ikke være behov for feltarbeid for å gjennomføre oppgaven.

Passer for masteroppgave.

Kontaktperson

Jørgen Stenerud: Bane NOR, jorgen.stenerud@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR

Lignende oppgaver