Hjem Praktisk bruk av modellen utviklet av Albert Lau, NTNU, i sin doktograd, med rullende materiell, sporveksel og dynamisk stivhet

Praktisk bruk av modellen utviklet av Albert Lau, NTNU, i sin doktograd, med rullende materiell, sporveksel og dynamisk stivhet

I sitt doktorgradsarbeide utviklet Albert Lau en modell og programvare for å studere nærmere bl.a. samspillet mellom rullende materiell og de ulike partiene i en sporveksel (tungeparti, mellomparti og kryssparti).

Den vertikale stivheten gjennom en sporveksel vil variere og dermed gi ulik respons på det passerende materiellet. Det er ønskelig å oppnå så lik elastisitet gjennom sporvekselen som mulig, for å redusere unødvendige dynamiske belastninger på sporkonstruksjonen.

I denne oppgaven skal man ved bruk av den nevnte matematiske modellen og programvare finne hvilke forbedringer man kan gjøre i en sporveksel for å utjevne elastisiteten gjennom sporvekselen.

Passer for masteroppgave.

Kontaktperson

Alf Helge Løhren: Bane NOR, la@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR

Lignende oppgaver