Hjem Måling og analyse av emisjonsnivå fra togtyper i drift i Norge iht. EN-ISO 3095

Måling og analyse av emisjonsnivå fra togtyper i drift i Norge iht. EN-ISO 3095

På norske jernbaneskinner opererer en rekke forskjellige togtyper, fra eldre persontog som NSB BM69, nye togtyper som B74/75 FLIRT og forskjellige type lokomotiv og godsvogner (tømmer, malm, biler, væsker, containere mm.). Det finnes få gode målinger av de forskjellige togtypene og det er også vanskelig å ha en skinnekvalitet i tråd med kravene i EN-ISO 3095.

Oppgaven vil bestå av å identifisere gode lokasjoner for å gjøre målinger av aktuelle togtyper i forskjellige hastighetsintervall, utførelse av lydmålinger, analyse samt debatt rundt validiteten av de (hvis de ikke møter kravene i EN-ISO 3095). For godstrafikk aktualiseres oppgaven spesielt av manglende kunnskap vedrørende emisjonsnivåer fra godsvogner med nye bremseløsninger som gir bedre hjulkvalitet (komposittklossbremser av sinter eller fiber, skivebremser). 

Som en aktuell prosjektoppgave til master- eller bacheloroppgave kan en analyse av tidligere målinger og ev. sammenligninger med internasjonal måledata være mulig. 

Kontaktperson

Trygve Aasen: Bane NOR, aastry@banenor.no, tlf. 976 80 727

Lignende oppgaver