Hjem Studentoppgaver Sikker og attraktiv sykkelparkering ved stasjonene

Sikker og attraktiv sykkelparkering ved stasjonene

Bane NOR jobber for at flere kan ta tog, og at de som tar toget velger bærekraftige reisemiddelvalg til og fra stasjonen iht. mobilitetspyramiden, der man skal prioritere gange, sykkel og kollektivtransport.

Får vi flere til å sykle, gå og reise med kollektivtransport til og fra stasjonen, frigjør vi parkeringskapasitet på innfartsparkeringen til de som har behov for det, samt reduserer de lokale reisene med bil rundt stasjonene som er godt i et lokalt- og globalt miljøperspektiv. I tillegg er det et godt folkehelsetiltak å få flere til å gå og sykle til stasjonen. Samtidig er det en utfordring at de reisende ikke opplever at de kan parkere sykkelen trygt ved stasjonen, og alt for mange har opplevd å komme hjem på ettermiddagen til en stjålet sykkel. På utvalgte stasjoner tilbyr Bane NOR sykkelhotell, der de reisende betaler en sum i måneden for å parkere sykkelen i et låst anlegg. Dette tilbudet er til reisende med dyrere sykler som ønsker å parkere de trygt. Dessverre opplever vi også at det foregår tyverier av sykler i sykkelhotellene våre. Oppgaven vil være å se på mulige tiltak for å gjøre sykkelparkeringen på jernbanestasjonene sikker og attraktiv. Dette kan f.eks. være å se på nye parkeringskonsepter. Ut over dette bør oppgaven svare ut/undersøke følgende momenter:

  • Hva hindrer/muliggjør bruk av sykkelhotellene?
  • Hvilke tiltak kan settes inn i sykkelhotellene for å øke tryggheten (pris/adgangskontroll etc.)?
  • Hva er viktig for dagens brukere av sykkelhotellene?
  • Hvilke andre effekter kan spille inn på sikker sykkelparkering (overvåkning, publikumsrettet virksomhet etc.)?

Passer for master- eller bacheloroppgave.

Kontaktperson

Thrine Marie Molander Fjeldstad: Bane NOR, moltri@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR

Lignende oppgaver