Jernbanedirektoratet Metoder og standarder Døgnfordeling- og reisehensiktsmodell for etterspørsel etter persontransport

Døgnfordeling- og reisehensiktsmodell for etterspørsel etter persontransport

Døgnfordeling- og reisehensiktsmodell forsøker å forutsi hvordan antall årlige togreiser kan fordeles basert på ulike døgntyper, formålet med reisen, og ønsket ankomsttid på endestasjonen.

Dette gjøres for alle par av stasjoner i Norge, som er rundt 100 000 i antall. Det anbefales å kalibrere modellene for hver analyse, ved å bruke andre tilgjengelige data. Dette er spesielt viktig for stasjoner som er unike eller har spesielle egenskaper, som for eksempel Finse eller Oslo lufthavn.