Trenklin

Trenklin er en modell for å beregne effekten av tiltak som skal styrke togtrafikken og andre sentrale nyttekostnadsstørrelser som følge av endringer i togtilbudet.

Modellen kan du også bruke for å synliggjøre kapasitets- og trengselsproblematikk knyttet til ulike ruteplaner.

Last ned modell og dokumentasjon