Bratsbergbanen

Bratsbergbanen er 46,65 kilometer lang fra Eidanger til Nordagutu. Banen har forbindelse med Vestfoldbanen, Brevikbanen og Sørlandsbanen. Bratsbergbanen går gjennom Porsgrunn og Skien før den tar innover i Telemark gjennom Valebø til Nordagutu på Sørlandsbanen.

Typisk terreng for Bratsbergbanen. (Foto: Njål Svingheim)
Bratsbergbanen er 46,65 kilometer lang fra Eidanger til Nordagutu. Banen har forbindelse med Vestfoldbanen, Brevikbanen og Sørlandsbanen. Bratsbergbanen går gjennom Porsgrunn og Skien før den tar innover i Telemark gjennom Valebø til Nordagutu på Sørlandsbanen.

Opprinnelig omfattet Bratsbergbanen strekningen fra Borgestad til Notodden og banen var en del av Norsk Hydros transportlinje fra Rjukan til Herøya.

Trafikk og tilstand

Bratsbergbanens sørlige del (Eidanger – Skien) inngår trafikkmessig i Vestfoldbanen og er således en del av intercitynettet på Østlandet. I september 2018 åpner det nye dobbeltsporet fra Farriseidet i Larvik til Porsgrunn. Eidanger stasjon blir da liggende på Brevikbanen og Bratsbergbanen vil starte i Porsgrunn. Samtidig får strekningen Larvik – Porsgrunn - Skien betydelig flere togavganger og raskere kjøretider til/fra Vestfold og resten av Østlandet.

På strekningen Skien – Nordagutu er det persontogene mellom Grenland og Notodden som dominerer. Banen er også en viktig forbindelsesbane mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og en omledningsrute ved driftsavvik på Sørlandsbanen. Banens viktigste funksjon er som bindeledd mellom Grenland og Midtre Telemark. Bratsbergbanens kontaktledningsanlegg er gammelt og trenger fornyelse.  Bratsbergbanen har regelmessig godstrafikk som går mellom Brevik havn på Brevikbanen og Alnabru i Oslo.

Muligheter

Telemark fylke ønsker å styrke persontrafikken på Bratsbergbanen og Tinnosbanen fram til Notodden. Det er planer om tilrettelegging i Grenland for økt godstrafikk. Det legges opp til godstrafikken til og fra Grenland i hovedsak skal gå via Bratsbergbanen

Fakta:

  • Banelengde: 46,65 km
  • Elektrifisert: 1936/1949
  • Fjernstyring: 1972
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 3
  • Persontrafikk: Regiontog Porsgrunn – Skien - Notodden
  • Godstrafikk: Kalktog for Norcem og godstrafikk til og fra Brevikterminalen (Brevik havn)
  • Tilknyttede baner: Vestfoldbanen, Sørlandsbanen