Brevikbanen

Brevikbanen er ti kilometer lang og går fra Myrane ved Porsgrunn til Ørvik ved Brevik. Opprinnelig gikk banen 1,5 kilmeter lenger fram til Brevik stasjon. Ved dagens endepunkt på Ørvik er det sidespor anlegget til Norcem og et en kilometer langt sidespor til Tangenkaia og Brevik havn.

Brevikbanen ved Heistad. (Foto: Njål Svingheim)

Brevikbanen var opprinnelig en smalsporet sidebane til Vestfoldbanen. Siden slutten av 1960-tallet har banen kun hatt godstrafikk. Det går i dag kalktog i skytteltrafikk for Norcem på banen alle dager. I tillegg kjøres det ordinære godstog mellom Brevik havn og Alnabruterminalen i Oslo.

Sidesporet fra Ørvik og ned til Tangenkaia og Brevik havn ble åpnet i 1993 og erstatter den opprinnelige havnetilknytningen via Brevik stasjon.

I forbindelse med at Vestfoldbanen fikk nytt dobbeltspor fra Farriseidet ved Larvik, ble også strekningen fra Eidanger til der en gamle Vestfoldbanen møter den nye ved Myrane rett før Porsgrunn stasjon en del av Brevikbanen.  

Fakta:

  • Samlet banelengde inkludert sporet ned til Brevik havn: 10,03 km
  • Elektrisk drift
  • Godstrafikk
  • Tilknyttede baner: Vestfoldbanen