Flåmsbana

Flåmsbana er 20,4 kilometer lang fra Myrdal stasjon på Bergensbanen til Flåm ved Aurlandsfjorden. Flåmsbana er landets mest utpregede turistbane og er blant Norges mest besøkte og kjente turistattraksjoner, både på grunn av den dramatiske naturen og banens spesielle linjeføring for å forsere de store høydeforskjellene.

Flåmsbana er en av landets fremste turistattraksjoner. (Foto: Njål Svingheim)

Flåmsbana har på det meste av strekningen en stigning på 55 o/oo, noe som gjør den til en av Europas bratteste jernbaner med normalspor og adhesjonsdrift. Banen ble tatt i bruk for vanlig drift i 1941 og fikk elektrisk drift fra 1944. Banestrekningen fra Myrdal og ned til Flåm ble bygget som en sidelinje til Bergensbanen og skapte forbindelse til bygder og steder langs Sognefjorden. 

Flåmsbana er regnet som et av Norges ingeniørtekniske storverk, se skissen som illustrerer banens linjeføring i Myrdalsberget.
Flåmsbanas linjeføring i Myrdalsberget.

Trafikk og standard

Flåmsbana har tett trafikk i sommerhalvåret. Fra april til oktober er banens kapasitet på dagtid fullt utnyttet. Det kjøres ti togpar i hver i retning og alle togene krysser på Berekvam stasjon midtveis mellom Myrdal og Flåm. På Myrdal stasjon er det forbindelser til og fra Bergensbanens fjerntog mot Oslo og Bergen og regiontog mot Bergen. I vinterhalvåret kjøres det fire togpar på banen, alle med forbindelse til Bergensbanen.

Flåmsbana har for uten den bratte stigningen også krappe kurver og banens hastighet er derfor begrenset til 40 kilometer i timen. Banens kontaktledningsanlegg ble fornyet på 1990-tallet og Flåm stasjon har fått nye plattformer med bedre kapasitet på 2000-tallet. Berekvam stasjon er betjent av trafikkstyrer i sommerhalvåret for at togene skal kunne møtes der. Banen er ikke fjernstyrt. Siden 1998 er persontrafikken markedsført og kjørt i regi av selskapet Flåm Utvikling AS, mens NSB er togoperatør. Flåm Utvikling er delvis eiet av NSB. Det har vært en kraftig vekst i trafikken og årlig reiser nå rundt en million passasjerer med Flåmsbana.

Muligheter

Flåmsbana har som reiselivsprodukt fortsatt store muligheter for videre vekst og utvikling. For å kunne kjøre flere tog i sommerhalvåret er det nødvendig med store investeringer. Det er likevel mulig med flere passasjerer ved å spre trafikken bedre på de avgangene som kjøres og ved å markedsføre den spesielle opplevelsen det er å reise med banen også vinterstid.

I Handlingsprogrammet for jernbanesektoren legges det opp til  å modernisere Myrdal stasjon, blant annet med undergang under sporene og ny mellomplattform. Det er også et kontinuerlig og stort arbeid med rassikring av banens mange utsatte partier.

Fakta:

  • Banelengde 20,4 kilometer
  • Største stigning: 55 o/oo, brukt på det meste av strekningen
  • Stasjoner med persontrafikk: 8
  • Persontrafikk, 10 togpar i sommerhalvåret, fire i vinterhalvåret
  • Tilknyttede baner: Bergensbanen

Utsikt fra toget i Myrdalsberget, der banen går i fire høyder oppover fjellsiden. (Foto: Njål Svingheim)