Forbindelsesbaner i Oslo

I Oslo er det flere banestrekninger som knytter sammen Alnabru godsterminal med de ulike banestrekningene ut av Osloområdet.

Dette er:

  • Alnabru – Grefsen: 4,3 kilometer lang bane som knytter Alnabru til Gjøvikbanen. Denne banen brukes vesentlig av godstogene til og fra Bergensbanen.
  • Alnabru – Loenga: 6,5 kilometer lang bane som knytter sammen Alnabru og Østfoldbanen, samt spor- og skifteområdene til oslo Havn på Sjursøya. Brukes vesentlig av gostog til og fra Østfoldbanen, flydrivstofftogene fra oljeterminalen på oslo Havn og øvrig trafikk til og fra havna.
  • Alnabru – Grorud: sporforbindelse fra terminalen nordover til Hovedbanen på Grorud stasjon.

Skøyen – Filipstad: 1,5 kilometer av den gamle Drammenbanen fra Oslo V som brukes til og verksted og hensettingsområde for persontog på Filipstad.