Meråkerbanen

Meråkerbanen er 70,69 kilometer lang fra Hell stasjon på Nordlandsbanen til riksgrensen mot Sverige. Opprinnelig var Meråkerbanen navnet på hele strekningen Trondheim – Storlien. Banen åpnet i 1881 og ga normalsporet forbindelse fra Trondheim til det svenske jernbanenettet.

Meråkerbanen ved svenskegrensen (Foto: Njål Svingheim)
Meråkerbanen har gjennom de senere årene hatt et oppsving i persontrafikken som følge av tettere samarbeid mellom Trøndelag og regioner på svensk side. Gjennom å lansere ‘Nabotåget’ på ruten mellom Trondheim og Østersund økte persontrafikken markant etter flere år med stagnasjon. Fram til i 2005 hadde banen stor godstrafikk til og fra Meråker smelteverk på Kopperå som da ble lagt ned. Selv om banens spor og underbygning gjennom de senere årene har fått en del forbedringer, er det fortsatt et stort behov for forsterknings- og moderniseringsarbeider på strekningen.

Muligheter

Meråkerbanens største svakhet er at den er dieseldrevet og grenser direkte inn mot den svenske Mittbanan som har hatt elektrisk drift i mange tiår. Banen mangler også fjernstyring. Fra svensk hold har det i en årrekke blitt ytret ønske om elektrifisering for å få til gjennomgående tog og økt godstrafikk. I Handlingsprogrammet for jernbanesektoren som ble fastsatt sommeren 2018 legges det opp til at Meråkerbanen skal få elektrisk sammen med strekningen Trondheim – Stjørdal.

Dette vil ventelig få stor betydning for spesielt godstrafikken og også åpne for gjennomgående tog mellom Trondheim og Østersund/Stockholm.

Fakta:

  • Banelengde: 70,69 kilometer, (+ 3,74 kilometer fra grensen fram til Storlien stasjon)
  • Stasjoner med persontrafikk: 4
  • Dieseldrift
  • Ikke fjernstyrt strekning
  • Planlagt elektrifisert
  • Tilknyttede baner:  Nordlandsbanen, Mittbanan

Gudå stasjon, Meråkerbanen. (Foto: Njål Svingheim)