Nordlandsbanen

Nordlandsbanen er 729 kilometer lang fra Trondheim til Bodø. Banen er landets lengste hovedstrekning og er knyttet sammen med Dovrebanen i Trondheim og Meråkerbanen på Hell. Nordlandsbanen går gjennom et svært vekslende terreng og klima, fra kystterreng via innlandsbygder til høyfjell. Den sørligste delen av Nordlandsbanen, strekningen Trondheim – Steinkjer kalles ofte for "Trønderbanen".

Sørgående dagtog på Lønsdal stasjon på Saltfjellet. (Foto: Njål Svingheim)

 

Historikk

Nordlandsbanen ble åpnet og tatt i bruk nordover fra Hell ved Stjørdal  gjennom en periode på hele 60 år. Banens eldste del ble åpnet for trafikk som en del av Meråkerbanen allerede i 1881.
Her er noen milepæler:

 • Åpnet til Steinkjer: 1905 (til Sunnan nord for Steinkjer)
 • Til Grong: 1929
 • Til Mosjøen: 1940
 • Til Mo i Rana: 1942
 • Til Lønsdal: 1947
 • Til Røkland: 1955
 • Til Fauske: 1958
 • Til Bodø: 1962

Trafikken på Nordlandsbanen består i dag av tett lokaltrafikk mellom Trondheim og Steinkjer og mellom Bodø og Rognan. Det kjøres regiontog mellom Trondheim og Mo i Rana og mellom Bodø og Mosjøen, for uten de gjennomgående fjerntogene Trondheim – Bodø. Nordlandsbanen er svært viktig for godstrafikken mellom nord og sør i landet. 

Standard

Nordlandsbanen er bygget ut gjennom et tidsrom på 60 år, fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til banen ble åpnet til Bodø i 1962. Deler av banen fra Mosjøen til Dunderlandsdalen ble bygget under 2.verdenskrig da den tyske okkupasjonsmakten hadde et sterkt fokus på framdrift av anlegget, noe som medførte dårligere standard på fyllinger og banelegeme. Nord for Mo i Rana ble også krigsfanger satt inn i arbeidet under forferdelige forhold. Etter krigen ble det utført mange forsterknings- og forbedringsarbeider for å bringe banestandarden opp på hovedlinjestandard også nord for Mosjøen. Banens overbygning (pukk, skinner og sviller) ble imidlertid ikke ferdig forsterket før på 1980-tallet.   

Nordlandsbanen er dieseldrevet i hele sin lengde. Banen har fjernstyrte stasjoner og signalanlegg på strekningen Trondheim – Eiterstraum ved Mosjøen. Lang avstand mellom kryssingsspor av tilstrekkelig lengde er begrensende for kapasiteten i godstrafikken. Manglende fjernstyring nord for Eiterstraum er også begrensende for banens kapasitet. På strekningen mellom Gullsmedvik ved Mo i Rana og Ørtfjell i Dunderlandsdalen er banen forsterket av hensyn til de tunge malmtogene som benytter denne strekningen. Det er planlagt nye kryssingsspor på Saltfjellet og ved Røkland i Saltdalen. Oteråga kryssingsspor mellom Fauske og Bodø  er forlenget og ble tatt i bruk i 2017. Det pågår et omfattende og flerårig arbeid med å forsterke banens fyllinger og sikre traseen bedre mot ras og utglidninger.  

Muligheter

Nordlandsbanen har store utviklingsmuligheter i både gods- og persontrafikken. Potensialet for økt persontrafikk på strekningen Trondheim – Steinkjer ved en modernisering og elektrifisering av ‘Trønderbanen’ er særlig stort. Med nye togsett som fases inn fra slutten av 2021, vil kapasiteten øke vesentlig på hele strekningen til Steinkjer. Også mellom Bodø og Rognan er det et betydelig potensiale for økt persontrafikk, men dette forutsetter at strekningen blir fjernstyrt, noe som vil skje i forbindelse med utbygging av nytt signalsystem på hele banen, ERTMS. I 2015 åpnet en ny stasjon for persontrafikk ved Tverrlandet mellom Fauske og Bodø og i 2018 åpnet også Oteråga stasjon for persontrafikk. Fjernstyring av hele Nordlandsbanen vil ha stor betydning for fleksibiliteten i godstrafikken. Dette innføres i 2022. I 2022 kan dermed også kryssingssporet på Røkland i Saltdal tas i bruk. Godstrafikken til og fra Helgeland (Mo i Rana og Mosjøen) er i god utvikling. Om lag 80% av godstrafikken mellom Trondheim og Bodø går i dag på bane. 

Operatør: SJ Norge AS fra juni 2020

Fakta

 • Banelengde 729 km
 • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 43
 • Dieseldrift
 • Fjernstyring: Trondheim S – Eiterstraum
 • Elektrifisarbeider satt i gang Trondheim – Stjørdal 
 • Godsterminaler: Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Bodø
 • Sidespor for godstrafikk: Muruvik havn, Verdalsøra, Fiborgtangen, Formofoss, Gullsmedvik og Ørtfjell
 • Tilnyttede sidebaner i dag: Meråkerbanen, Hell - Storlien (Sverige)

Nordgående dagtog ved Kvalfors i Vefsn. (Foto: Njål Svingheim)