Ofotbanen

Ofotbanen er 43 kilometer lang fra Narvik havn til riksgrensen mot Sverige. Banen har der forbindelse med det svenske jernbanenettet. Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte bane der malmtogene fra gruvene ved Kiruna utgjør hoveddelen av trafikken. Banen er også viktig for varetransporten mellom Sør- og Nord-Norge. Ofotbanen regnes som en av Europas vakreste jernbanestrekninger.

Ofotbanen er blant de flotteste jernbanestrekningene i Europa. (Foto: Njål Svingheim)

Ofotbanen følger fra Narvik fjorden innover og østover mot fjellene ved Svenskegrensen. Banen ligger i konstant stigning så å si hele veien fra Narvik til Bjørnfjell. Ofotbanen har største tillatte akseltrykk på 30 tonn etter forsterkningsarbeider som ble fullført i 2003. Banen åpnet i 1902 og følger i dag hovedsakelig samme trasé som ved åpningen. En strekning på 1,5 kilometer fikk ny linjeføring i 1988 for å unngå den gamle brua over Norddalsenden (Norddalsbrua). De senere årene er samtlige av Ofotbanens mellomstasjoner (Straumsnes, Rombak, Katterat og Bjørnfjell) modernisert med lengre kryssingsspor for å øke kapasiteten på banen. Høsten 2017 ble det nye kryssingssporet på Djupvik åpnet og neste kapasitetsutvidelse blir da modernisering av sporplan og lengre kryssingsspor på Narvik stasjon. Narvikterminalen på Narvik havn skal også få økt kapasiteten ytterligere av hensyn til den godstrafikken til og fra Oslo.

Malmtog fra Kiruna kjører inn mot Narvik. (Foto: Njål Svingheim)

Trafikk

I dag kjøres det 10-12 malmtog i hver retning hvert døgn. Malmtogene kjøres for gruveselskapet LKAB. Høsten 2018 har i tillegg gruveselskapet Kaunis Iron varslet oppstart med malmtog fra gruvene i Kaunisvaara. Ofotbanen er også en viktig godskorridor for hele Norden og 90% av dagligvareforsyningen til Nord-Norge går med tog via Narvik. Det kjøres flere daglige godstogpendler mellom Alnabru i Oslo og Narvik via Sverige. Ofotbanen har også to daglige persontogpar i hver retning. Et togpar går mellom Narvik og Luleå, med forbindelser videre sørover i Sverige, mens ett togpar går direkte mellom Narvik og Stockholm. Om sommeren kjøres det også et persontogpar lokalt mellom Kiruna og Narvik. 

Muligheter

Det er behov for å øke kapasiteten på Ofotbanen. Derfor er det bygget nye og lengre kryssingsspor og derfor skal også Narvik stasjon bygges ut. Etter hvert tyder trafikkprognosene på at det blir   behov for dobbeltspor. I samråd med svenske myndigheter og Trafikverket må arbeidet med planlegging av dobbeltspor være koordinert på både norsk og svensk side. Det er økende turisttrafikk på Ofotbanen og selskapet Arctic Train har planer om å markedsføre egne turisttog på strekningen.

Fakta:

  • Banelengde: 43 kilometer (Narvik Havn – riksgrensen)
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 5
  • Elektrisk drift
  • Fjernstyring
  • Samtlige mellomstasjoner har minst 750 meter lange kryssingsspor
  • Tilknyttede baner: Malmbanan

Ofotbanen ved Haugfjell. (Foto: Njål Svingheim)