Østfoldbanen østre linje

Østfoldbanen Østre linje er 78,9 kilometer lang fra Ski til Sarpsborg. Banen går gjennom Indre Østfold via Askim, Mysen og Rakkestad og har i Sarpsborg forbindelsesspor direkte videre mot Halden. Østre linje ble åpnet i 1882 og fikk elektrisk drift i 1958. Banen er fra 31.august 2015 i drift som landets første med nytt signalsystem, ERTMS.

Spydeberg stasjon. (Foto: Njål Svingheim)

Østfoldbanen Østre linje har stor persontrafikk på strekningen Ski – Mysen. Noen avganger går til/fra Rakkestad i rushtiden. For øvrig skal banen etter hvert tjene som avlastningsbane for godstrafikken på Vestre linje.  

Tilstand og tiltak

Østfoldbanen østre linje er erfaringsstrekning for det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS. Banen har derfor fra 2015 landets mest moderne type signalanlegg. Gjennom systemetaisk vedlikehold er banens sporstandard gradvis forbedret. I forbindelse med utbyggingen av ERTMS ble alle banens stasjoner modernisert med nye plattformer og adkomsforhold.

Målsetting

Østfoldbanen Østre linje skal være en attraktiv og konkurransedyktig transportåre fra Indre Østfold og Akershus mot hovedstadsområdet. Banen kan også spille en større regional rolle som en forbindelse fra Indre Østfold mot Sarpsborg og Fredrikstad, samt en avlastningsbane for Vestre linje i godstrafikken når ERTMS innføres også på vestre linje.

I 2025 legges det opp til at banen skal få en ny sporpåkopling til Vestre linje sør for Ski stasjon.

Fakta:

  • Banelengde: 78,96 km
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 11
  • Elektrisk drift: 1958
  • ERTMS, nytt felles europeisk signalsystem
  • Tilknyttede baner: Østfoldbanen Vestre linje