Stavne - Leangenbanen

Stavne – Leangenbanen er en 5,8 kilometer lang forbindelsesbane mellom Dovrebanen på Stavne og Leangen på Nordlandsbanen. Banen gjør det mulig å kjøre tog forbi Trondheim uten å passere gjennom Trondheim stasjon.

Lerkendal holdeplass, Stavne - Leangenbanen. (Foto: Njål Svingheim)

I dag benyttes banen hovedsakelig som omkjøringsmulighet forbi Trondheim stasjon og til flytting av togmateriell. Den har også ordinær persontrafikk da to av rushtidsavgangangen til/fra Steinkjer i regiontrafikken i Trøndelag kjøres til fra Lerkendal holdeplass.

I handlingsprogrammet for jernbanesektoren legges det opp til å elektrifisere Stavne – Leangenbanen og å gjennomføre signaltekniske arbeider slik at også søndre tilsving til banen kan benyttes for tog sørfra mot Nordlandsbanen via Stavne – Leangenbanen.

Fakta:

  • Banelengde: 5,80 km
  • Person- og godstrafikk
  • Dieseldrift
  • Holdeplasser med persontrafikk: 1
  • Fjernstyring
  • Tilknyttede baner: Dovrebanen, Nordlandsbanen