Prognosemodell for etterspørsel etter persontransport

Illustrasjonsbilde fra Lillestrøm stasjon b700xh400.jpg
Illustrasjonsbilde. Foto: Øystein Grue.

 

Modellen tar utgangspunkt i en passasjermatrise som legges inn for et valgt basisår. Ved hjelp av en enkel meny kan man velge hvilket år man vil lage prognoser for, samt hvilke forutsetninger som skal gjelde for prognosen. Eksempler på dette er utvikling i andel som sitter på hjemmekontor, baner for befolkningsvekst og økonomisk vekst, og endring i konkurranseflater mot andre transportformer.

 

Verktøyet gjør det mulig å raskt og konsistent teste hvordan ulike forutsetninger påvirker trafikkprognosene. Et av de viktigste bruksområdene vil derfor være i forbindelse med følsomhetsanalyser.