Vil utrede Rovaniemi - Kirkenes videre

En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er nå enighet om at Rovaniemi - Kirkenes er det alternetivet det skal ses nærmere på.

En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er det finske Trafikverket som har fått utarbeidet rapporten om mulige jernbaneforbindelser fra Finland til isfri havn i nord. - Vi ønsker å fortsette og videreutvikle finsk-norsk samarbeid, sier Solvik – Olsen. Fra norsk side har Jernbanedirektoratet bidratt i arbeidet og det er sett på fire ulike linjer.

  • Kemi-Tornio-Kiruna-Narvik
  • Kolari-Skibotn-Tromsø
  • Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkenes
  • Kemijärvi-Murmansk

På overordnet nivå har man blant annet gått gjennom de ulike korridorenes kostnader, transportpotensial og bidrag til forsyningssikkerhet. På denne bakgrunnen ønsker Finland å gå videre med Rovaniemi-Kirkenes- alternativet.  

- En arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som styrker forbindelsen mellom Nord-Europa, Arktis og kontinentet, og vil være viktig for konkurransekraften for mange industrier i nordlige områder. Jeg har foreslått at vi oppretter en arbeidsgruppe som vil se nærmere på videre utredning av korridoren mot Kirkenes" sier Finlands transport- og kommunikasjonsminister Anne Berner.  - Vi ønsker å fortsette og videreutvikle finsk-norsk samarbeid og vil derfor delta i dette arbeidet videre, sier Solvik – Olsen.

Konsekvenser for samer og naturområder En jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes vil samtidig ha store konsekvenser for samisk kultur, reinbeiting og verdifulle naturområder. For å ivareta samiske interesser, må Sametinget konsulteres om den videre oppfølgingen av rapporten og i eventuelle videre utredninger.

 

Lenker:

På norsk: Rapport Arctic Ocean Railway

In English: Report Arctic Ocean Railway