Jernbanedirektoratet Utredninger Kostnadsestimering av jernbaneprosjekter i andre europeiske land
Bygging av jernbane

Kostnadsestimering av jernbaneprosjekter i andre europeiske land

Jernbanesektoren i Norge har opplevd flere kostnadsoverskridelser, men dette er tilfelle også i andre europeiske land. Jernbanedirektoratet ønsket å få en innsikt i prosessene rundt kostnadsestimering hos sine europeiske samarbeidspartnere, og fikk utarbeidet rapporten «Kostnadsestimering av jernbaneprosjekter i andre europeiske land».

Foto: Njål Svingheim

Om utredningen

  • Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult Norge AS på oppdrag for Jernbanedirektoratet.
  • Rapporten beskriver kostnadsestimeringsprosessen i tidligfase av jernbaneprosjekter i andre europeiske land.
  • Rapporten ble levert desember 2020.

I tillegg til innsikten dette gir Jernbanedirektoratet er rapporten også tenkt som en oppstart av et europeisk samarbeid knyttet til kostnadsestimering i helt tidlig fase. 

Tilfeldig utvalg av land

Rapporten ble utarbeidet basert på informasjon fra de landene som var villige til å dele informasjonen som var etterspurt, så utvalget av land er tilfeldig. Noen av landene er analysert dypere enn andre, men alle de omtalte landene gir en god innsikt i estimeringsmetodikken. 

Last ned rapport

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.