Jernbanedirektoratet Utredninger Nattogtilbudet i Norge

Nattogtilbudet i Norge

I rapporten om mulige nattilbud anbefaler Jernbanedirektoratet anbefaler at tilbudet på nattogene i Norge utvides og blir mer tilpasset passasjerenes ønsker. Det er stor etterspørsel etter soveplasser og belegget er på 87 til 100 prosent på nattogstrekningene.

Om utredningen

  • I denne rapporten har Jernbanedirektoratet sett på hvilke nattogkonsept som kan være aktuelle å satse på for norsk jernbane framover.
  • Anbefalingene fra rapporten skal tas videre i prosjektet KVU Nye fjerntogkjøretøy.
  • Rapporten ble levert oktober 2019.

Jernbanedirektoratet er tydelige på at vi fortsatt bør ha nattog på fjernstrekningene våre og på at tilbudet bør bli bedre. Utredningsgruppa har konkludert med at nattogene bør ha bedre tilrettelagte tilbud for de ulike kundegruppene og at kapasiteten bør økes i tråd med økende etterspørsel.

Tydelige ønsker

Jernbanedirektoratet har gjort en kundeundersøkelse der vi tydelig ser at folk ønsker seg bedre tilrettelagte tilbud på nattogene. Norske Tog må i løpet av få år bestille nye vogner til nattogene fordi dagens vogner har en anslått gjenværende levetid på ca. åtte år. Det aller mest tydelige ønsket er at mange vil ha tilgang hvilestoler om natten. Dette kan da være stoler som kan legges mye lenger ned og ha en komfort liknende businessclass på langdistanse-flyruter.

Allerede i neste års statsbudsjett er det satt av penger til om bygging av vogner som et strakstiltak for å øke kapasiteten. Norske Tog er derfor i full gang med å se på løsninger der eksisterende sittevogner bygges om til hvilestolvogner for nattogene. Videre ser vi at mange vil ha enkeltkupeer med køyer og enten tilgang til eller egen dusj og wc på kupeen. I dag er det et stort problem at det er for få sovevogner og dermed vanskelig å skaffe seg en sovekupe på kort varsel.

Det er derfor tydelig at dagens tilbud der en enten må ha en egen kupe eller sitte gjennom natten i ordinære vogner ikke svarer ut folks ønsker og behov godt nok. Det bør innføres en større bredde tilbudet både med hensyn til kapasitet og prisnivå.

Tas inn i materiellstrategi

Prosjektet har kartlagt ulike mulige nattog-opplegg som nå kjøres rundt om i Europa. Jernbanedirektoratets utredning og anbefaling blir nå tatt videre med i arbeidet med å legge grunnlag for hva slags togmateriell vi skal ha på fjerntogene i Norge i årene framover.

Her er det også gjort undersøkelser på hvor omfattende en innføring av to-etasjes vogner for nattogene vil være med hensyn til infrastrukturen. Foreløpige undersøkelser viser at dette vil kunne være mulig med nokså beskjedne tiltak. Slike to-etasjes vogner for nattog vil kunne gjøre økonomien i nattogtrafikken bedre, da slike vogner rommer flere soveplasser. Det er også viktig at nattogenes vogner kan benyttes om dagen og slik gjøre økonomien i en anskaffelse av nytt togmateriell bedre.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.