Jernbanedirektoratet Utredninger Persontog til utlandet
Reisende som klemmer

Persontog til utlandet

Jernbanedirektoratet har gjennomført et utredningsarbeid med formål å se på tilbudsforbedringer for persontogreiser fra Norge til Sverige og videre til Danmark og kontinentet. 

Illustrasjonsbilde

Om utredningen

  • Utredningen er utarbeidet av Jernbanedirektoratet, og er leveransen i prosjektet «Persontog til utlandet».
  • Utredningen møtte en ekstra utfordring som følge av koronakrisen. Det var krevende å se for seg hvordan og om krisen kan påvirke etterspørsel etter slike reiser i framtida.
  • Utredningen ble fullført januar 2021.

Jernbanedirektoratet ser en økende interesse for å reise ut av Norge med tog, og at folk ønsker å reise grønnere og «saktere». Derfor har Jernbanedirektoratet gjennomført en kartlegging og en kundeundersøkelse for å få et bedre grunnlag for hvordan arbeidet med å styrke utenlandsforbindelsene kan gjøres. Prosjektet har navnet «Persontog til utlandet». Det viser også en del utfordringer knyttet til togreiser til utlandet.

Kundeundersøkelse

Opinion fikk oppdraget med å gjennomføre kundeundersøkelsen for Jernbanedirektoratet. Av de vi snakket med, hadde 13 prosent reist med tog til utlandet de siste tre årene. Og nesten en firedel ønsker å reise med tog til eller i utlandet i framtida. Kunden sier at tog er miljøvennlig, det gir muligheten til å reise fra bysentrum til bysentrum, man slipper flyplasser, og togreisen er i seg selv en opplevelse.

Vi spurte også hva som skal til for at en togreise til utlandet skal bli mer attraktiv. Svarene var blant annet lavere pris på togreise, bedre korrespondanse og færre togbytter. Et annet forbedringspunkt er et bedre system for å planlegge og bestille en togreise til utlandet på nett eller i en app.

Dagens tilbud

I dag har vi minimum to daglige avganger på alle våre fire grensekryssende baner, (Ofotbanen, Meråkerbanen, Kongsvingerbanen og Østfoldbanen). Når Meråkerbanen blir elektrifisert, og det nye kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen er på plass, vil tilbudet bli bedre.  

Våre ambisjoner og anbefalinger

Basert på den informasjon vi har om dagens persontogtilbud, planlagte infrastrukturtiltak, kundeundersøkelsen, innspill fra kunder og andre jernbaneaktører, har Jernbanedirektoratet etablert fire ambisjoner for hvordan vi mener tilbudet skal bli bedre:

  • Det må bli enklere å finne informasjon om togtider til utlandet, hvordan man kan bestille billetter og hvilke vilkår som gjelder.
  • Det må bli bedre togforbindelser fra Norge til kontinentet.
  • Det må bli bedre korrespondanser på togtilbudet innenlands slik at man raskere kan koble seg til tilbudet som går til utlandet.
  • Vi må styrke det internasjonale samarbeidet for å optimalisere internasjonal persontogtrafikk.

Utredningen har vist at det er en del utfordringer knytta til markedsmessige, tekniske, regulatoriske og juridiske forhold for grensekryssende persontogreiser. Det må jobbes aktivt med disse utfordringene, og Jernbanedirektoratet følger opp ambisjonene med konkrete tiltak.

Last ned dokumenter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.