Jernbanedirektoratet Utredninger Perspektivanalyse: Jernbanen mot 2050
Utsikt over sporene på Oslo S. Gangbro over sporet og Barcode i bakgrunnen.

Perspektivanalyse: Jernbanen mot 2050

Jernbanedirektoratet har laget perspektivanalysen Jernbanen mot 2050 for å vise jernbanens mulige utviklingsretninger.

Foto: Øystein Grue

Om perspektivanalysen

  • Perspektivanalysen var en del av grunnlaget til Nasjonal transportplan 2022–2033.
  • Analysen ble ferdigstilt januar 2020.

Perspektivanalysen er blant annet basert på framskrivninger hvor det anslås en sannsynlig fremtidig retning med variasjoner i et høyt- og lavt alternativ. Transport behovet varierer i hovedsak med utvikling innen befolkning, økonomi, urbanisering og teknologisk
utvikling.

Perspektivanalysen er skrevet for bruk i jernbanesektoren og er en kilde til langsiktig planlegging i Jernbanedirektoratet. Den tar opp disse spørsmålene:

  1. Hvordan vil jernbanesektoren tilpasse og utvikle seg mot en fremtid preget av raske endringer?
  2. Hvilke trender, drivkrefter og utviklingstrekk vil være dominerende mot 2050?
  3. Vil jernbanen fortsatt være en del av løsningen, også i 2050?

Last ned perspektivanalysen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.