Jernbanedirektoratet Utredninger Rammebetingelser for godstrafikken
Godstog mellom Fauske og Rognan på Nordlandsbanen

Rammebetingelser for godstrafikken

Jernbanedirektoratet har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for rammebetingelsene for godstransport på bane. Vi har også kommet med tiltaksforslag for å bedre rammevilkårene.

Foto: Njål Svingheim

Om utredningen

  • Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for rammebetingelsene for godstransport på bane.
  • Inkludert i denne bestillingen var det også å komme med tiltaksforslag for å bedre rammevilkårene.
  • Kunnskapsgrunnlaget ble levert Samferdselsdepartementet juli 2022.

Godsnæringen påpeker at hovedutfordringen i godstrafikken på bane er manglende kapasitet i jernbanenettet. Det er også en utfordring at kostnadene øker. Næringen poengterer også at den ønsker mer forutsigbarhet i de rammevilkårene som foreligger.

Konkurransesituasjonen og markedet for gods på bane endrer seg raskt, og der det for få år siden var et utfordrende marked, flere selskaper var truet av konkurs og tilbud ble nedlagt, er vi nå i en situasjon med økende etterspørsel, nye tilbud og økt frekvens. Mens det for to–tre år siden handlet om å hjelpe aktørene med å overleve, er problemstillingen nå i større grad å håndtere etterspørselsveksten i forhold til kapasiteten på jernbanen.

I utredningen foreslår vi:

  • å fortsette arbeidet med optimalisering og videre planlegging av effektpakken for gods som er planlagt for oppstart i første seksårsperiode av NTP, slik at den kan prioriteres og gjennomføres
  • å vurdere ytterligere tiltak for gods, som del av arbeidet med neste NTP, herunder en egen effektpakke for mindre investeringstiltak for gods
  • å se nærmere på mulige endringer i ruteleieprioriteringene, i samarbeid med Bane NOR

I tillegg anbefaler Jernbanedirektoratet at miljøstøtteordningen videreføres i sin nåværende form for 2022 og 2023, og at det gjennomføres en oppdatert evaluering av miljøstøtteordningen høsten 2022. 

Last ned rapport

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.