Jernbanedirektoratet Utredninger Vurdering av nattog Oslo–København

Vurdering av nattog Oslo–København

Jernbanedirektoratet har utredet muligheten for å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København.

Om utredningen

  • Utredningen er utført etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet.
  • Utredningen ble levert 1. november 2021.

Last ned rapport