Internasjonalt samarbeid

Jernbanedirektoratet er vertskap for internasjonalt koordineringsforum, og er også engasjert i flere viktige plattformer for internasjonal koordinering på vegne av norsk jernbanesektor.

Europe’s Rail er den viktigste arenaen for internasjonale koordinering av innovasjon på jernbanen de neste ti årene, men Jernbanedirektoratet er også engasjert på andre arenaer for internasjonal koordinering.

Internasjonalt koordineringsforum

Den norske jernbanefamilien er involvert i europeisk jernbane- og regelverksutvikling på mange arenaer. For å få reelt gjennomslag for norske behov – og for å være best mulig forberedt på å implementere nytt regelverk i Norge – er det viktig med god dialog mellom de norske aktørene.

Jernbanedirektoratet er derfor vertskap for et internasjonalt koordineringsforum bestående av de som arbeider med internasjonale saker i Samferdselsdepartementet, Statens jernbanetilsyn, Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Forumet møtes fire ganger per år for utveksling av relevant informasjon, i tillegg til at det gir muligheter for hurtige uformelle kontakter mellom partene ved behov.

Spansk høyhastighettogFoto: Ove Skovdahl
Spansk høyhastighettog.

UITP – Den internasjonale persontransportunionen

Logo for UITP

Jernbanedirektoratet er medlem i UITP. UITP har 1900 medlemsorganisasjoner fra 100 land. UITP arbeider med lokal og regional persontransport i stor faglig bredde.

Organisasjonen publiserer fagstoff og statistikk, organiserer konferanser og utstillinger og holder opplæringsprogrammer. UITP organiserer en rekke kurs og seminarer på høyt faglig nivå.

UITP har 10 fagkomiteer. Jernbanedirektoratet er medlem av Regional and Suburban Rail Committee (RSR) og Sustainable Development (SD). UITPs EU-komite er også et viktig forum for oppdatering om europeisk lovgivning innenfor kollektivtransport. Les mer om UITP.

ERRAC – Europeisk samarbeid om jernbaneforskning

Logo for ERRAC

The European Rail Research Advisory Council (ERRAC) er et samarbeid mellom ca. 50 europeiske jernbaneaktører.

Formålet er å kartlegge og kommunisere jernbanesektorens kommende forsknings- og innovasjonsbehov. Jernbanedirektoratet er fra 2023 medlem i denne organisasjonen.

ERRAC utarbeidet i sin tid Strategic Railway Researc and Innovation Agenda (SRIA) som er grunnlaget for det arbeidet som nå utføres i Europe’s Rail. For tiden arbeider ERRAC med neste versjon av Railway Research and Innovation Agenda (RRIA) som vil være blant grunnlagene for videre jernbaneforskning etter Europe’s Rail slik vi kjenner det i dag. Les mer om ERRAC.

IRP – International Rail Passenger Platform

Platform on International Rail Passenger Transport (IRP) ble etablert i 2021 som et samarbeid mellom transportministeriene i 27 europeiske land, med formål om å videreutvikle passasjertrafikk med tog i Europa. Etter ønske fra Samferdselsdepartementet representerer Jernbanedirektoratet Norge i dette arbeidet.

Samarbeidet rapporterer årlig til nasjonale og europeiske transportmyndigheter. Det nederlandske transportdepartementet har en leder-rolle i IRP og rapporten som ble levert sommeren 2023 kan finnes her. IRP-samarbeidet har ingen egen web-side.

UIC – Den internasjonale jernbaneunionen

Logo for UIC

UIC (etablert 1922) har 68 aktive medlemmer, hovedsakelig jernbanevirksomheter over hele verden.

Når det regnes med assosierte og tilknyttede (affiliated) medlemmer, så består UIC av 210 virksomheter. Bane NOR er aktivt norsk medlem og involvert i flere infrastrukturrelaterte faggrupper. Entur AS og Norske Tog AS er «affiliated members». UIC arrangerer en rekke kurs og arrangementer på høyt faglig nivå. Les mer om UIC.

Andre organisasjoner

Andre viktige jernbanesamarbeid i Europa:

Kontaktperson

Ove Skovdahl

Ove Skovdahl

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.