Jernbanedirektoratet Jernbanen i Norge Innovasjon på jernbanen Rådgivende innovasjonsstyre for jernbanen

Rådgivende innovasjonsstyre for jernbanen

Rådgivende innovasjonsstyre består av teknologi- og innvasjonsledere hos norske jernbaneaktører. Styret arbeider med strategisk styring av innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen i Norge.

Mandatet til rådgivende styre er å utfordre, initiere og samkjøre felles innsats for teknologi og innovasjon på jernbanen. Styret skal framskynde pilotering og implementering av nye løsninger, vurdere finansieringsmuligheter, samt øke nytteverdien av Europe’s Rail Joint Undertaking i Norge.  

Målet med styret er å

 • bidra til å nå de transportpolitiske målene
 • øke verdiskapingen i sektoren gjennom å stimulere til mer åpen og bærekraftig innovasjon
 • bygge ned barrierer for innovasjon
 • stimulere til flere teknologileverandører til jernbane 

Medlemmene blir oppnevnt av aktørene i jernbanesektoren selv, og oppnevningsperioden er for to år. Jernbanedirektoratet leder styret, og medlemmene møtes tre ganger i året. 

Rådgivende innovasjonsstyre for jernbanenFoto: Jernbanedirektoratet
Medlemmer av rådgivende innovasjonsstyre for jernbanen.

Medlemmene i styret

(for perioden oktober 2023–2025)

 • Pål Midtlien Danielsen (styreleder), seksjonsleder innovasjonsseksjonen, Jernbanedirektoratet
 • Guro Berild, avdelingsleder IT, Bane NOR 
 • Bjørn Bjune, direktør for produkt og utvikling, Baneservice 
 • Luca Cuppari, teknisk direktør, Norske tog 
 • Gisle Pedersen, leder for produkt og forretningsutvikling, Entur 
 • Ramnath Falch Ambathy, teknologidirektør, Mantena  
 • Haakon Gløersen, direktør for mobilitet og forretningsutvikling, VY  
 • Andreas Amundsen Olsen, økonomisjef, SJ 
 • Erik Halland, direktør materiell, Cargonet 
 • Kent Kolnes, IT/tech-sjef, Go-Ahead Norge AS 
 • Leo Bull, IT og teknologidirektør, Flytoget  
 • Jan Frederik Geiner, direktør for kunnskap, innovasjon og bærekraft, Jernbanedirektoratet  
 • Ann Kristin Bjerknes, seniorrådgiver Innovasjonsseksjonen, Jernbanedirektoratet  

Kontaktperson

Pål Midtlien Danielsen

Pål Midtlien Danielsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.