Jernbanedirektoratet Jernbanen i Norge Universell utforming på jernbanen

Universell utforming på jernbanen

Universell utforming bidrar til at alle mennesker kan reise med tog. Jernbanedirektoratet jobber aktivt for å ta inn tilgjengelighetsperspektivet i utredningsarbeidet vårt og i kravene vi stiller til aktørene i sektoren gjennom avtaler.

Førende prinsipper i arbeidet med universell utforming

 1. En reise med tog består av en reisekjede med flere ledd, hvor hvert enkelt ledd påvirker muligheten kunden har til å gjennomføre reisen.
 2. Disse leddene inkluderer blant annet informasjon ved kjøp av billetter, utformede/tilgjengelige stasjoner og knutepunkter i begge ender av reisen, og togmateriell med gode på- og avstigningsmuligheter. For enkelte vil det være behov for ulik grad av assistanse ved reisen.
 3. Dersom ett ledd i reisekjeden ikke er universelt utformet eller ikke tilfredsstiller krav til tilgjengelighet, kan det gjøre at reisen oppleves som vanskelig eller umulig å gjennomføre for flere grupper i samfunnet.
 4. En universelt utformet reisekjede med tog er særlig viktig for personer med funksjonsnedsettelse/funksjonshemming, men kommer i prinsippet alle reisende til gode uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Slik jobber jernbanesektoren med universell utforming

Tall og fakta

Tall fra 2023:

Universelt utformet
46
av 336 stasjoner
Tilgjengelig
95
av 336 stasjoner
Assistansetjenester
14
ved stasjonene

Heis for rullestolbrukereFoto: Line Poppe
I 2023 var det 46 av 336 stasjoner som er universelt utformet.

Toggruppa for universell utforming

 • Toggruppa er et forum for universell utforming hvor jernbanesektoren deltar sammen med de funksjonshemmedes organisasjoner og Bufdir.
 • Toggruppas mandat:
  • Sterkere fokus på universell utforming og tilgjengelighet innen veg-, bane- og luftfartssektoren.
  • Gjensidig informasjonsutveksling mellom aktørene i hver av gruppene og mellom de tre brukermedvirkningsforumene.
  • Utvikling og gjensidig oppdatering av kunnskap innen fagområdet universell utforming og tilgjengelighet. Det skal danne grunnlag for realistiske løsningsforslag for ulike typer tilgjengelighetstiltak innen sektorene.

Arbeid og status i 2023

Nytt i 2023:

 • Ski stasjon og Nittedal stasjon fikk status som universelt utformet.
 • Reinsvoll stasjon fikk status som tilgjengelig.

Les mer om Toggruppas arbeid og brukerorganisasjonenes tilbakeblikk på året som har gått i årsrapporten for 2023:

Ski stasjon fikk status som universelt utformet i 2023.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.