Hjem Behov for tilleggsbeskyttelse for dekke og armering av jernbanebruer i betong

Behov for tilleggsbeskyttelse for dekke og armering av jernbanebruer i betong

I Teknisk regelverk er det krav om en membran på jernbanebruer. Denne membranen tilsvarer membran som legges på veibruer i dag, og det er henvisning fra Teknisk regelverk til SVVs R762 og prosesser der.

Membranen er en tilleggsbeskyttelse for dekke og armering. Statens vegvesen har gode erfaringer med bruk av membran. Jernbanebruer skiller seg imidlertid fra veibruer blant annet på to vesentlige punkter:

  • Jernbane benytter ikke tinesalter.
  • Jernbane har ikke asfalterte dekker.

Ettersom veisalter er hovedårsaken til at veibruer beskyttes med membran, og fraværet av asfalt kompliserer beskyttelsen av en membran, er det hensiktsmessig å se på behovet for en fuktisolerende membran på jernbanebruer.

Oppgaven omfatter system- og problembeskrivelse, referanser (regelverk/praksis fra andre relevante jernbaneforvaltninger), dimensjonerende faktorer og anbefalinger til ev. endringer av dagens tekniske regelverk.

Oppgaven passer for master/bachelor.

Kontaktperson

Christoffer Schive: Bane NOR, jcs@banenor.no

Se flere oppgaver hos Bane NOR

Lignende oppgaver