Hjem Studentoppgaver Energiforbruk for persontransport

Energiforbruk for persontransport

Ulike transportformer har ulikt energiforbruk. Jernbane har blitt trukket frem som et transportmiddel med lavt energiforbruk. Det er behov for et kunnskapsgrunnlag knyttet til energiforbruket til jernbane, slik at enkeltreiser kan optimaliseres med hensyn til energiforbruket. Dette for å sikre at det nasjonale transporttilbudet kan organiseres for å minimalisere energiforbruk.  

Kunnskapsgrunnlaget kan genereres gjennom sammenligningsstudie for jernbanetransport sammenlignet med andre transportformer. Energibruken mellom forskjellige transportformer kan sammenlignes. Det behøves beregningsmetoder for reiser sammensatt av flere transportformer og oversikt over erfaringer og praksis med reiseplanlegging ut fra optimalisering av energiforbruk.  

Kan et slikt studium foreslå hvordan kollektivtransporten i Norge kan ta hensyn til energiforbruk og andre ressurser, slik at energi- og ressursforbruk reduseres, og i hvilken grad dette kan bidra til å nå nasjonal klimamålsetting? Kan studiet foreslå hvordan enkeltpersoner og interessegrupper kan minimere sitt eget energi- og ressursforbruk knyttet til egen persontransport? 

Kontaktperson

Atle William Heskestad: Jernbanedirektoratet, athles@jdir.no, tlf. 916 72 550

Lignende oppgaver